Energian tuotteet

Energiastrategiat

Kiinteistökannan energianhallintastrategiat. Tarkastetaan kiinteistökannan energiakäyttäytyminen ja tehdään järkevät energiatehokkuutta parantavat toimenpide-ehdotukset.

Uusiutuvan energian hyödyntäminen

Uusiutuvien energioiden kannattavuusselvitys investointilaskelmineen sekä mahdollinen esihankesuunnittelu. Tarvittavat vaihtoehtolaskelmat tehdään investointiesitykseen asti. Myös kilpailutus-, suunnittelu-, projektijohto- ja valvontapalvelut.

KANNATTAVUUS, TALOUDELLISUUSLASKELMAT JA TARKASTUKSET

Energiatehokkuusehdotusten tarkastukset. Tehdään tarvittavat alkuinvestointilaskelmat sekä 0-energiakartoitukset ennen mahdollisia energia- tai Esco-sopimuksia, jolloin varmistetaan, ettei makseta “ilmasta”. Erityisesti kannattaa selvittää nykyenergian käyttö, kulutuskohteet ja kiinteistön laitteiston kokonaiskorjaustarve ennen suurempiin energiainvestointeihin siirtymistä.

Lämpökamerakuvaukset

Lämpökamerakuvauksen avulla havaitaan mahdolliset ongelmakohdat rakenteiden ilmatiiveydessä sekä rakenteissa. Lämpökamerakuvaus soveltuu myös LVI-järjestelmien ja sähkönjakelujärjestelmän ongelmakohtien havaitsemiseen. Lämpökamerakuvaus ja -raportointi tehdään RT 14–10850 ohjeistusta soveltaen.

Yrityksen energiakatselmus

Lakisääteiset suurten yritysten energiakatselmukset tehokkaasti. Tehdään yhdessä yrityksen strategiaan ja tahtotilaan soveltuva kustannustehokas energiakatselmus. Energiakatselmusta voidaan kohdentaa tiettyyn talotekniseen prosessiin tai uusiutuvaan energian hyödyntämiseen. Energiakatselmuksen lähtökohta on hyödyttää tilaajaa.

Energiatodistus

Lakisääteiset kiinteistöjen energiatodistukset tarvittaessa nopealla aikataululla. Energiatodistukset on oltava voimassa 1.7.2015 mennessä myös hoitoalan sekä opetus- ja kokoontumistiloilla, sekä 1.7.2017 ennen vuotta 1980 käyttöönotetuilla pientaloilla.

Energiatodistuksen avulla voi vertailla rakennusten energiatehokkuutta osto- ja vuokraustilanteissa. Energiatodistus soveltuu kiinteistön laskennallisen energiantarpeen kartoittamiseen ja sen vertailuun muiden vastaavien rakennusten kesken. Energiatodistuksesta löytyy toteutunut energiankulutus.

Kohdekäynnillä asiantuntijat voivat kartoittaa samalla muitakin kiinteistön ongelmakohtia tai tarvittavia asioita, kuten sisäilmaongelmakohtia, rakennuksen korjaustarpeen selvitystä tai uusiutuvien energiamuotojen mahdollisuutta. Energiatodistukseen kuuluu aina kohteesta löydetyt, energiaan liittyvät toimenpide-ehdotukset ilmanvaihdosta, valaistuksesta, erillisjärjestelmistä, lämmitysjärjestelmästä sekä rakennuksen ulkoseinistä, ikkunoista, alapohjasta ja yläpohjasta. Toimenpide-ehdotuksista saadaan tietoa rakennuksen säästöpotentiaalista energian kustannuksiin. Ilmoitamme havaitut akuutit ongelmakohdat ja huomiot kiinteistöstä.

Asiantuntijat ovat pätevöityneitä energiatodistuksen laatijoita.

Energiakatselmus

Motivan mallin mukainen energiakatselmus tuottaa mittauksiin ja laskelmiin perustuvaa tietoa kohteen energiankulutuksen jakautumisesta. Energiakatselmuksen avulla voidaan löytää merkittävimmät ja taloudellisesti kannattavimmat keinot säästää energiaa ja vähentää energiakustannuksia. Mahdollisuus 40 % tukeen katselmuksen osalta pienillä yrityksillä.

Energiakatsaukset

Asuinkiinteistölle suunnattujen Motivan energiakatsausten laatiminen. Malli on yksinkertaistettu liikekiinteistön katselmuksesta ja on järkevämpi katselmustapa asuinkiinteistöille. Avustetaan mahdollisen tukianomuksen laatimisessa.

Kiinteistön energiankäytön tarkastus

Kiinteistön energiankäytön tarkastus kohteessa on nopea ja kustannustehokas. Tällä mallilla tehdään riittävän laajat energiakäytön tarkastukset, mutta vältetään turha raportin erittely, turhien taulukoiden ja tiedon käsittely. Asiakkaat ovat tähän raporttimalliin todella tyytyväisiä. Raportit ovat kustannustehokkaita ja antavat riittävän tiedon energiankäytön tehostamiseen jatkon kannalta.

Ladattavat esitteet (Tulossa)

Ylläpito – Huoltokirjat ja auditoinnit

Ylläpito – Huoltokirjat ja auditoinnit

Ylläpito – Huoltokirjat ja auditoinnit

KERROMME MIELELLÄMME LISÄÄ PALVELUISTAMME

Kysy lisää

Asiakkaita, jotka luottavat palveluihimme