Suunnittelun tuotteet

LVIAS (TATE) – SUUNNITTELU

Talotekninen (TATE) suunnittelupalvelu kattaa LVIJ-, sähkö- ja automaatiosuunnittelun. Erityisesti korjaussuunnittelua, mutta myös uudiskohteiden suunnittelupalvelua. Järjestelmien suunnittelua kaiken tyyppisiin rakennuksiin.

Talotekniikkajärjestelmät ovat jatkuvassa muutostilassa. Niiden yhteensovittaminen toimivaksi ja kustannustehokkaaksi ratkaisuksi vaatii ammattitaitoista suunnittelua ja kokemusta. Suomen rakentamismääräykset ja muut standardit ovat nykyään myös jatkuvassa muutostilassa, etenkin rakennusten ja laitteiden energiatalouden osalta.

Uusiutuvien energiajärjestelmien suunnittelu

Uusiutuvan energian käyttöä pyritään energia- ja ilmastostrategian sekä Suomen kansallisen toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti lisäämään nykyisestä. Laaditaan suunnitelmat kiinteistöjen maalämpö-, poistoilman LTO-, muihin lämpöpumppu- (ilma-ilma ja vesi-ilma), bioenergia- ja aurinkoenergiajärjestelmiin. Huomioidaan suunnittelussa AINA kiinteistön todellinen tehontarve, joka on erittäin tärkeää, jos esim. talven kylmimpinä hetkinä kiinteistön sisälämpötilat laskevat alla suositusrajojen. Tämä aiheuttaa vääriä korjaustoimia, jotka puolestaan lyhentävät muiden tekniikoiden elinaikaa.

LÄMMITYSVERKOSTOJEN PERUSSÄÄTÖJEN SUUNNITTELU

Lämmitysverkostojen perussäädöllä tarkoitetaan ilmanvaihdon, ilmanvaihdon lämmitysverkoston tai patteriverkoston perussäätöä. Jäähdytys- ja maalämpöjärjestelmien perussäädöt sekä tarvittavat tarkastusmitoitukset kauttamme. Laadukkaan suunnittelun ja projektin johtamisen avulla saavutetaan asiakkaalle maksimaalinen hyöty, energiansäästö sekä tasaiset lämpötilat tiloissa.
Järjestelmien perussäädön suunnittelu on vaikeaa, jos yhtiössä on tehty esim. ikkunaremontteja, joissa U-arvo eli ikkunoiden energiatehokkuus on muuttunut. Kaikkien näiden energiatehokkuutta parantavien toimien jälkeen on lämmitysverkoston perussäädössä laskettava kiinteistön tehontarve uudestaan. Jos käytössä ei ole riittävää tietoa lämmitysverkostosta, on kiinteistökohteen jokainen lämmityslaite tarkastettava.
Lämmitysverkoston perussäätö on ajankohtaista, jos:

• Ulkovaipan rakenteisiin tehdään korjauksia U-arvon parantamiseksi
• Patteri- ja linjasäätöventtiilit ovat teknisen käyttöiän loppupäässä ja ne on uusittava
• Huonetilojen sisälämpötilat poikkeavat selvästi toisistaan
• Huonetiloissa ei saavuteta lämmityskaudella tavoitelämpötiloja
• Ilmanvaihtojärjestelmään tehdään merkittäviä muutoksia
• Lämmitysverkostossa on ääniongelmia

Ladattavat esitteet (Tulossa)

Ylläpito – Huoltokirjat ja auditoinnit

Ylläpito – Huoltokirjat ja auditoinnit

Ylläpito – Huoltokirjat ja auditoinnit

KERROMME MIELELLÄMME LISÄÄ PALVELUISTAMME

Kysy lisää

Asiakkaita, jotka luottavat palveluihimme