PROJEKTINJOHDON JA VALVONNAN TUOTTEET

Esihankesuunnittelu tai Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelun avainasioita ovat korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräyksien vaikutus kokonaisuuteen, järjestelmäratkaisut, energia- ja kustannustehokkuus.

Suunnittelun ohjaus

Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että talotekniset ratkaisut suunnitellaan tilaajan tavoitteiden edellyttämillä vaatimustasoilla. Taloteknisten ratkaisujen käyttö-, huolto- ja hallintatoimenpiteiden huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa on tärkeää.

PROJEKTINJOHTO

Projektin johtamisen lisäksi projektinjohtajalla tulee olla ammattitaitoa suunnittelu-, valvonta-, urakointi-, vastaanotto- ja takuuprosesseista. Projektinjohto ei ole ainoastaan asiakirjatyötä. Suunnittelua, valvontaa ja urakointia tulee pystyä ohjaamaan.

Projektin Valvonta

Projektin valvojan tulee pystyä reagoimaan suunnittelupuutteisiin ja urakka-aikaisiin puutteisiin. Vastaanottotarkastus, toimintakokeet, luovutusmateriaalin tarkastus ja takuuajan tehtävät ovat avainasemassa. TATE- eli taloteknistä valvontaa ammattitaidolla.

Ladattavat esitteet (Tulossa)

Ylläpito – Huoltokirjat ja auditoinnit

Ylläpito – Huoltokirjat ja auditoinnit

Ylläpito – Huoltokirjat ja auditoinnit

KERROMME MIELELLÄMME LISÄÄ PALVELUISTAMME

Kysy lisää

Asiakkaita, jotka luottavat palveluihimme