Ylläpidon tuotteet

Kilpailutukset (Hankintapalvelut)

Kiinteistön ylläpitopalveluiden kilpailutukset, kiinteistönhoito, ulkoalueiden hoito, talotekniset huollot, siivous, vartiointi ym. Kilpailutukset saadaan joustavasti yksilöitynä juuri tarpeiden mukaan konsultoinnista sopimuksen laadintaan asti.

Haluttaessa saadaan käyttöön valmiit sopimusasiakirjat, joissa tilaajan etu on tarkkaan huomioitu halutuin kustannusmittarein ja laatukriteerein.

Julkista kilpailutusta vaativat hankinnat ammattimaisesti (Hilma).

 

Kaavio

 

 

Huoltokirjat (kiinteistönpitokirjat)

Vaivattomasti perinteisenä paperiversiona ja/tai nykyaikaisesti sähköisenä versiona.

Olipa kyseessä uudiskohde, jo olemassa oleva kohde tai suuri kiinteistömassa, asiantuntijalta saa huoltokirjat aina tarkasti kiinteistöille kohdennettuina.

Käytössä kaikki alan yleisimmät ammattilaiskäyttöön suunnatut sähköiset kiinteistön-hallintajärjestelmät (huoltokirjaohjelmistot). Ammattilaisilta konsultointia järjestelmän valinnassa ja sen käyttöönotossa.

Olemme olleet mukana kehittämässä uusia, vuonna 2016 julkaistuja, Rakennustieto Oy:n kiinteistönpitokirjojen laadintaa koskevia kortistoja, joten ammattitaitoamme kannattaa hyödyntää.

Auditoinnit (Kiinteistö, talotekniikka tai ylläpito)

Kiinteistön, talotekniikan ja ylläpidon auditoinnit (tarkastukset) halutun laajuuden mukaisesti.

Tarkastuksen tuloksena tuotetaan visuaalisesti selkeä auditointiraportti, josta saa kokonaiskuvan tarkastuksen kohteesta sekä sen ”nykytilasta” (esim. kunto/toimivuus). Auditointia voidaan tarkentaa koskemaan muitakin palveluita, kuten kiinteistön PTS:n sekä korjaustarpeen selvitystä tai energiantehokkuuden tarkastusta. Jos käytössä on sähköinen huoltokirja, voidaan auditoinnin tiedot siirtää suoraan huoltokirjaan ja korjata samalla sen sisältämät puutteet.

Työmääräarviot ja työmäärämitoitukset

Mitoitetaan ja arvioidaan ammattitaidolla kiinteistön ylläpitopalveluihin tarvittavat työmäärät ja laaditaan selkeät palvelualuekuvat. Työmäärämitoituksella saadaan vuosittain vaihtuviin sääolosuhteisiin muokkautuvia laskennallisia työmääriä. Suuri osa vuosittaisesta työtarpeesta, kuten lumenpoisto, hiekoituksen tarve, istutusten kastelutaajuus ja polanteen poistotarve, muuttuvat määrällisesti vuosittain. Näin saadaan käyttöön paras mahdollinen laskentatieto sekä variaatiot, joilla voi arvioida ulkoaluetöissä käytettyjä kone- ja henkilöstömääriä.

Lähes 80 % kiinteistönhoitoalan kuluista on henkilöstön palkkaukseen liittyviä kuluja. Kun tiedetään kiinteistön ulkoalueiden tai ylläpidon hoidon tarve, on helpompi suunnitella tulevia laite- ja kalustohankintoja, henkilöstön rekrytointia ja koulutusta, työtehtävien suunnittelua ja sujuvuuden tehostamista, tai vaikkapa kilpailuttaa huoltoyhtiöt.

Vastaavasti kustannusten hallinnassa on tärkeää tietää ylläpidon todelliset kustannukset. Tätä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan kiinteistön strategiaa, tehdään vuosisuunnittelua tai budjettia tuleville kausille.

Kiinteistöstrategiat

Kiinteistöstrategia voidaan tehdä alkuun yleisellä, hyvin yksinkertaisella tasolla, mutta ammattimaisesti laadittuna se vaatii laajempaa moniosaamista oikean strategian saamiseksi kiinteistöön.

Ladattavat esitteet

Lehdistötiedote Kiinteistönhoidon osto-opas

Lehdistötiedote Kiinteistön- hoidon osto-opas

KERROMME MIELELLÄMME LISÄÄ PALVELUISTAMME

Kysy lisää

Asiakkaita, jotka luottavat palveluihimme