Sisäilman tuotteet

Sisäilmaselvitykset

Sisäilman hyvä laatu on tärkeää. Varmistetaan kiinteistön terveellinen sisäilman laatu. Sisäilman laadun heikentyminen täytyy selvittää sopivilla sisäilmamittauksilla, näytteenotoilla, sekä ilmanvaihdon ja rakennusautomaation toimivuuden tutkimuksilla.

Rakennusterveysasiantuntijan ammattitaidolla sekä Sosiaali- ja Terveysministeriön asettaman asumisterveysohjeen mukaisesti tehdään tarvittavat sisäilman näytteenotot ja mittaukset. Kaikki näytteenotot ja mittaukset suunnitellaan kyseiseen rakennukseen sopiviksi ja yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. On tärkeää selvittää ongelman syy, jotta korjaustoimenpiteillä osataan poistaa sisäilmaongelman aiheuttajat. Samalla olosuhteet korjataan sellaisiksi, että ongelma ei pääse uusiutumaan.

Ilmanvaihdon toiminta tulee aina selvittää ja ilmanvaihdon tulee toimia käyttötarkoituksen mukaisesti. Hyvä sisäilma on monen eri tekijän summa.

ILMANVAIHDON JA RAKENNUSAUTOMAATION KUNTOTUTKIMUS

Ilmanvaihdon kuntotutkimukset tehdään Ympäristöministeriön ohjetta soveltaen aina tapauskohtaisesti tarkennettuna.

Ilmanvaihdon ja rakennusautomaation kuntotutkimukset soveltuvat teknisen käyttöiän loppupäässä oleviin järjestelmiin tai uusiin ongelmallisiin järjestelmiin. Lisäksi vastaanottotarkastukset kiinteistöjen järjestelmiin, jotta tekniset toiminnot saadaan heti toimimaan tarkoitetulla tavalla.

Kuntotutkimuksissa annetaan toimenpide-ehdotukset näiden ongelmien ratkaisemiseen sekä energiatehokkuudesta, järjestelmien kunnosta ja tulevista korjaustoimenpiteistä.

Kosteusmittaus ja kosteuskartoitus

Rakennusten kosteusmittauksia tehdään pääsääntöisesti kuntoarvioiden, kuntotutkimusten ja kosteusvaurioiden korjausten yhteydessä.

Kosteusmittausten lähtökohdat voivat olla näkyvä vaurio tai epäilty terveyshaitta. Kosteusmittausten perusteella voidaan arvioida kosteusvaurion syytä, laajuutta ja mahdollista kuivaustarvetta. Pintakosteuskartoitukset tehdään pintakosteudenosoittimella eli pintaa rikkomattomalla menetelmällä.

Kosteuskartoitus on suuntaa-antava ja sen tarkoituksena on esikartoittaa rakenteen mahdollisen kosteusvaurion olemassaoloa ja laajuutta. Kosteustutkimuksesta laaditaan kirjallinen selostus, jossa esitellään mittaus/kosteuskartoitustulokset, tutkimuksen perusteella tehdyt johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset.

Ladattavat esitteet (Tulossa)

Ylläpito – Huoltokirjat ja auditoinnit

Ylläpito – Huoltokirjat ja auditoinnit

Ylläpito – Huoltokirjat ja auditoinnit

KERROMME MIELELLÄMME LISÄÄ PALVELUISTAMME

Kysy lisää

Asiakkaita, jotka luottavat palveluihimme