Kiinteistön kunto

Kuntoarviot (KH-ohjeistuksen mukainen)

Perinteiset kuntoarviot soveltuvat kaikille rakennustyypeille. KH-ohjeistus määrittelee kuntoarvion tarkastuksen ja raportin sisällön. Kuntoarvioiden vastuullisella tekijällä on FISE-pätevyys.

Kuntoarviossa tarkastellaan kiinteistön kuntoa sekä kiinteistön energiataloudellista käyttöä, sisäolosuhteita, terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä ehdotetaan tarvittaessa niihin liittyviä korjaustoimenpiteitä. Kuntoarvion tuloksen tilaaja saa raportin ja 10 vuoden PTS:n.

Kuntoarvion mukana saa tarvittaessa energiaselvityksen.

Korjaustarveselvitys

Korjaustarveselvitys palvelee asiakkaiden tarpeita kustannustehokkaasti. Korjaustarveselvityksestä on muodostunut hyvin haluttu palvelu asiakkaillemme. Tarkastuskierros tehdään kuntoarvioiden KH-ohjeistuksen mukaan. Raportoinnissa keskitytään ainoastaan puutteisiin, joka keventää raportin “turhan” osuuden esittämistä ja raportti on selkeämpi asiakkaalle.

Korjaustarveselvitykseen voidaan myös sisällyttää muita palveluita kustannustehokkaasti. PTS laaditaan asiakkaan tarpeiden mukaan 5 – 15 vuodelle.

Kunnossapitotarveselvitys (5 vuoden PTS)

Asunto-osakeyhtiölaki vaatii, että hallitus esittää vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa kirjallisen selvityksen seuraavien viiden vuoden kunnossapitotarpeesta. Kiinteistötarkastuksessa ja selvitysraportissa painopiste on 5 vuoden PTS:ssä. Tarkastuksessa ja selvityksessä otetaan kantaa yli 5 vuoden PTS:n rajatapauksien ja mahdollisten urakoiden kustannuksien keventämisen osalta yhdistämällä korjausurakoita.

Tekninen selvitys (Technical Due Diligence – TDD)

Kiinteistö- tai yrityskauppoihin liittyen selvitetään kiinteistöjen teknisiä riskiselvityksiä kattaen mm. rakenne-, sähkö-, LVI- ja muut riskit. Selvitys voidaan tehdä vanhoihin, suunnitteilla oleviin tai juuri valmistuneisiin kiinteistöihin. Selvityksissä käydään läpi toiminnan luvanvaraisuudet ja kiinteistön lainmukaisuudet tekniseltä osalta. Samassa yhteydessä arvioidaan näiden riskien välittömät kustannukset sekä pitkän tähtäimen kustannukset, esim. 5-10 vuoden PTS.

TATE-järjestelmien tarkastukset ja kuntotutkimukset

TATE-järjestelmien tarkastukset ja kuntotutkimukset toteutetaan järjestelmäkohtaisesti tai yhdistäen eri järjestelmiä tarpeen mukaan. Kokemuksen perusteella esimerkiksi RAU- ja energiatarkastuksen yhdistämisellä voidaan korvata raskas energiakatselmus huomattavasti kustannustehokkaammin, tarkastussisältöä supistamatta. IV- ja RAU-tarkastuksella selvitetään useita sisäilmaan liittyviä ongelmia, joiden yksi pääsyy on talotekniikan toimimattomuus.

Kiinteistön vastaanotto, vuosi– ja 2-vuositarkastukset kauttamme helposti.

LVI-Tavarantarkastukset

Keskuskauppakamarin LVI-tavarantarkastukset ongelmatilanteissa kauppakamarin ohjesäännön mukaisesti. Tavarantarkastus on puolueeton tarkastus, jossa annetaan tarkastettavasta asiasta ammattilaisen lausunto.

Kiinteistötarkastus

Kiinteistötarkastus on kustannustehokas tapa tehdä todellinen selvitys kiinteistön osto- tai myyntitilanteessa. Tarkastus on suunnattu erityisesti kiinteistön omistajille, jotta tieto todellisesta korjausvelasta saadaan käyttöön osto- ja myyntitilannetta varten. Samalla tarkastetaan voimassa olevat ylläpidon ja käytön sopimukset sekä päivitetään 10 v. PTS.

Kiinteistötarkastukset sekä Ongelmakartoitukset

Tekniset ja toiminnalliset tarkastukset, ongelmaselvitykset, lausunnot ja tarkastusmittaukset, jotta kiinteistön toiminta saadaan vastaamaan käyttöolosuhteita. Tarpeen mukaan korjaussuunnittelua sekä valvomon korjaustoimenpiteitä.

Sähkön mittausalueiden selvitys

Sähkön mittausalueiden selvityksen sisältö on laajuudeltaan aina kiinteistökohtainen. Sähkön mittausalueen selvitykseen voi sisältyä fyysisiä sähköasennus-/mittaritarkastuksia, sähköisen kiinteistöpito-ohjelman mittauksien läpikäyntiä, rakennusautomaatiojärjestelmän mittauksien läpikäyntiä tai tarkastusseurantamittauksia. Tarvittaessa sähkön mittausalueen selvityksessä laaditaan erillinen toimenpidesuunnitelma mittausalueiden puutteiden korjaamista varten. Tilaajalle laaditaan tarvittaessa sähkömittausaluekartat pohjapiirustuksiin.
Sähkön mittausalueiden selvitys on ajankohtaista, jos:

• Kiinteistössä on tehty sisäosien muutoksia vuokrattavien tilojen tai käyttäjien tilojen osalta
• Alamittauksien sähkön kulutuksissa on suuria heittoja kuukausi- tai vuositasolla
• Alamittauksien kulutukset eivät täsmää kokonaiskulutuksen tai sähkölaskun kanssa
• Vuokralaisen tai käyttäjän sähkön kulutus on poikkeuksellisen suuri tai pieni
• Kiinteistösähkön osuus on poikkeuksellisen suuri tai pieni
• Mittareiden uusimisen jälkeen on ongelmia saada kulutuksia täsmäämään

Ladattavat esitteet (Tulossa)

Ylläpito – Huoltokirjat ja auditoinnit

Ylläpito – Huoltokirjat ja auditoinnit

Ylläpito – Huoltokirjat ja auditoinnit

KERROMME MIELELLÄMME LISÄÄ PALVELUISTAMME

Kysy lisää

Asiakkaita, jotka luottavat palveluihimme