Ympäristöön liittyvät tuotteet

EDD SEKÄ MUUT MAAPERÄ- JA YMPÄRISTÖSELVITYKSET

Kiinteistöjen ympäristöriskien auditointeja (EDD). Lisäksi DD-selvityksiin liittyen ympäristö- ja maaperäselvityksiä.

Ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä tulee pohjatutkimuksella selvittää rakennuspaikan pohjaolosuhteet. Samaten on selvitettävä, onko rakennuspaikan maaperä pilaantunut, jos alueella harjoitettu aikaisempi toiminta tai jokin muu syy on pilannut maaperää tai jos maaperästä vapautuu haitallisia aineita.

Riskinarvioinnilla ja riskienhallintakeinoin pystytään auttamaan, jos maaperä todetaan pilaantuneeksi.

YMPÄRISTÖAUDITOINNIT (ENVIRONMENTAL DUE DILIGENCE – EDD)

Teemme kiinteistö- tai yrityskauppoihin liittyen tai muutoin tarvittaessa kiinteistöjen ympäristöriskiselvityksiä. Selvityksissä käydään läpi maaperään, pohjaveteen ja ympäristöön, samoin kuin lähiympäristöön liittyvät riskikohteet ja niihin liittyvät ympäristöriskit. Selvityksissä käydään läpi myös kiinteistöjen lainmukaisuudet ympäristön kannalta. Samassa yhteydessä arvioimme mahdollisten riskien aiheuttamat välittömät ja pitkän aikavälin kustannukset.

Kiinteistö- tai yrityskauppoihin liittyen kiinteistöjen ympäristöriskien auditointeja. Auditoinneissa käydään läpi maaperään, pohjaveteen ja ympäristöön, samoin kuin lähiympäristöön liittyvät riskikohteet ja niihin liittyvät ympäristöriskit. Auditointi voidaan tehdä vanhoihin, suunnitteilla oleviin tai juuri valmistuneisiin kiinteistöihin. Auditoinneissa selvitetään kiinteistöjen ja toiminnan luvanvaraisuudet ja lainmukaisuudet ympäristön kannalta. Samalla arvioidaan mahdollisten riskien aiheuttamat välittömät ja pitkän aikavälin kustannukset.

 

ymparisto

Ladattavat esitteet (Tulossa)

Ylläpito – Huoltokirjat ja auditoinnit

Ylläpito – Huoltokirjat ja auditoinnit

Ylläpito – Huoltokirjat ja auditoinnit

KERROMME MIELELLÄMME LISÄÄ PALVELUISTAMME

Kysy lisää

Asiakkaita, jotka luottavat palveluihimme