UUSIUTUVIEN ENERGIOIDEN KANNATTAVUUSLASKELMAT AINA TOTEUTUKSEEN ASTI

Taloyhtiön tai kiinteistön energiamuodon vaihtamiseen tehdään tarkat investointilaskelmat tai nopeat kustannustehokkaat arviot. Projektit voidaan sopia alkuselvityksistä eli kannattavuuslaskelmista hankesuunnitteluihin, toteutussuunnitteluun, kilpailutuksen kautta projektinjohtamiseen ja valvontaan asti. Uusiutuvien energioiden liittäminen osaksi kiinteistön lämmitysjärjestelmää on osa järkevää energiasuunnittelua. Maalämmön, poistoilmalämpöpumpun, aurinkokeräinten, ilmavesilämpöpumpun tai lämmöntalteenoton suunnittelu lämmitysjärjestelmän pää- tai osateholla laskelmineen sujuu vaivattomasti kokemuksella.

Apua urakointitarjousten puolueettomiin analysointeihin, energiaprojektien kilpailuttamiseen tai valvontaan. Kiinteistöön parhaiten sopivat energiamuodot ja laitteistot sekä laitehankintojen ja urakan takaisinmaksuajat saadaan helposti selville. Tarvittaessa projektit hoidetaan ”avaimet käteen” –periaatteella.

YRITYSTEN ENERGIANKATSELMUKSET YRITYSTÄ HYÖDYTTÄEN

Suurten yritysten energiakatselmukset toteutetaan aina ensisijaisesti yrityksen hyötyä palvellen, yhdistettynä lain vaatimuksiin. Katselmukset suoritetaan kustannustehokkaasti ja järkevästi niin, että yritys saa tietoa energiakäytöstä, konkreettisia toimenpiteitä vähentää energiakulutuksia ja ehdotuksia investoinneista energiatehokkaampiin järjestelmiin.

Ilmanvaihdon kuntotutkimukset sekä erilliset sisäilmaselvitykset

Ilmanvaihdon ja rakennusautomaation kuntotutkimukset tehdään yhdessä tai erikseen toteutettuna. Ilmanvaihdolla ja rakennusautomaatiolla hallitaan kiinteistöjen sisäilmasto-olosuhteita. Valitukset sisäilmasto-olosuhteista ja -ongelmista johtuvat usein ylilämmöstä sekä virheellisestä ilmanvaihdon tasapainosta ja toiminnasta.

Ilmanvaihdon ja rakennusautomaation kuntotutkimukset soveltuvat teknisen käyttöiän loppupäässä oleviin järjestelmiin tai uusiin ongelmallisiin järjestelmiin. Lisäksi vastaanottotarkastukset kiinteistöjen järjestelmiin, jotta tekniset toiminnot saadaan heti toimimaan tarkoitetulla tavalla.

Kuntotutkimuksissa annetaan toimenpide-ehdotukset näiden ongelmien ratkaisemiseen sekä energiatehokkuudesta, järjestelmien kunnosta ja tulevista korjaustoimenpiteistä. Ilmanvaihdon kuntotutkimukset tehdään Ympäristöministeriön tai erikseen räätälöidyn mallin ja laajuuden mukaisesti.

Kiinteistön ylläpidon työmääräarviot ja työmäärämitoitukset piirustuksineen

Kiinteistön ylläpidon ja ulkoalueiden työmäärämitoitukset ja työmääräarviot, joista saa konkreettista tietoa henkilötyötunneista, kiinteistönhoidon huoltokohteista, ulkoalueiden laajuuksista, työmäärätarpeista ja laitteistotarpeesta suhteutettuna haluttuun laatutasoon ja tarpeeseen.
Mitoitustiedot saadaan halutulla tavalla jatkokäyttöön esimerkiksi excel-tiedostona henkilöstön määrän tarpeesta sekä työlaitekapasiteetista. Työnohjauksessa, uusien työntekijöiden ja sijaisten perehdyttämisessä ovat hyödyksi mitoituksen perusteella laaditut ulkoalueen pohjapiirustukset, joissa on esitetty hoidettavien pinta-alojen tiedot, tarkat rajat ja alueelle tehtävät työt.

Kuntoarviot ja kunnossapitotarveselvitykset

Kaikille kiinteistötyypeille kunnon määrittäminen, korjausvelkaan varautuminen ja korjaustoimenpiteiden oikea rytmitys saadaan hallintaan kuntoarvion ja PTS:n avulla. KH-mallin mukaiset kuntoarviot, PTS:t 5 – 10 vuoden kustannusennusteet sekä niihin tarvittaessa KH-ohjeistuksen mukaiset lisäpalvelut.

Korjaustarveselvitys on kustannustehokas tapa selvittää kiinteistön korjaustarvetta. Se perustuu tarkastuslaajuudeltaan KH-mallin mukaiseen kuntoarvioon. Raportointi toteutetaan keskittyen havaittuihin ongelmakohtiin, jolloin säästetään kustannuksista ja säästytään ylipitkiltä raporteilta. PTS toteutetaan KH-mallin mukaan.

Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa taloyhtiön hallituksen esittämään varsinaisessa yhtiökokouksessa kunnossapitotarveselvityksen ja 5 v. korjaussuunnitelman. Kunnossapitotarveselvitykset kauttamme kustannustehokkaasti.

Uutiset

Turvaa, älyä ja laajennettavuutta

ABB:n KNX-automaatiokomponenteilla älykodin suunnittelu ja toteutus sujuu ilman harmaita hiuksia. Helsingin Sompasaaren aloituskortteliin noussut YIT:n kerrostaloyhtiö Helsingin Puosu erottuu [...]

Kuntotutkimuksen pelisäännöt yhtenäistyvät

Yhteistyötä Sulvi Oy:n kanssa Ilmanvaihdon kuntotutkimuksen pilottivaiheet ovat siirtyneet pätevöitymisen uudelle asteelle. Awillaksen Martti Pennanen työskentelee Sulvi Oy:n [...]

Uusi asetus

545/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 15.5.2015 voimaan tullutta [...]

Huoltokirjaohjeet uudistuvat

Uudet ohjeistukset Awillas on mukana Raklin työryhmässä, jossa päivitetään huoltokirjan laadinnan KH-kortteja. Uudet ohjeet on tarkoitus saada käyttöön [...]

KERROMME MIELELLÄMME LISÄÄ YRITYKSESTÄMME

Kysy lisää

Asiakkaita, jotka luottavat palveluihimme