545/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista

15.5.2015 voimaan tullutta asetusta sovelletaan terveydensuojelulain (763/1994) nojalla tehtävään asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan. Alla on muutamia pääkohtia asetuksesta:

  • ”Ulkoilmavirran tulee olla kouluissa, päiväkodeissa ja muissa vastaavissa oleskelutiloissa käytön aikana vähintään 6 dm3/s henkilöä kohden”.
  • ”Asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla käytön aikana vähintään 0,35 dm3/s neliömetriä kohden kaikissa asuinhuoneissa”.
  • ”Toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua”.
  • Lämminvesilaitteistosta saatavan lämpimän vesijohtoveden lämpötilan tulee olla vähintään + 50 °C ja vesikalusteesta saatava vesi saa olla korkeintaan + 65 °C.
  • Asetus kokonaisuudessaan löytyy:http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150545

 

IMG_8003

Awillas Oy:n asiantuntijoilla on uuden asetuksen mukaiset pätevyydet ja osaaminen hoitaa kiinteistöjen sisäilmaongelmia. Henkilökunnan jatkuvaan kouluttautumiseen ja samalla käytännön osaamiseen panostetaan, jotta kiinteistöjen ongelmien ratkaiseminen on mahdollisimman tehokasta.

 

Uutiset

Turvaa, älyä ja laajennettavuutta

ABB:n KNX-automaatiokomponenteilla älykodin suunnittelu ja toteutus sujuu ilman harmaita hiuksia. Helsingin Sompasaaren aloituskortteliin noussut YIT:n kerrostaloyhtiö Helsingin Puosu erottuu [...]

Kuntotutkimuksen pelisäännöt yhtenäistyvät

Yhteistyötä Sulvi Oy:n kanssa Ilmanvaihdon kuntotutkimuksen pilottivaiheet ovat siirtyneet pätevöitymisen uudelle asteelle. Awillaksen Martti Pennanen työskentelee Sulvi Oy:n [...]

Uusi asetus

545/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 15.5.2015 voimaan tullutta [...]

KERROMME MIELELLÄMME LISÄÄ YRITYKSESTÄMME

Kysy lisää

Asiakkaita, jotka luottavat palveluihimme